Geïnspireerd op…

Geïnspireerd op:


Positieve Psychologie

We richten ons niet op de problemen, maar op de positieve kant van de kinderen. Wat zorgt voor weerbare kinderen? Het vergroten van zelfvertrouwen, geluk, liefde en wijsheid.

Het ‘Even napraten’ notitieboek bevat daarom vragen die gericht zijn op vergroten van het geluksgevoel door stil te staan bij wat je trots maakt en waar je dankbaar voor bent.

Cognitieve gedragstherapie

De link van hersenen via cognities naar gedrag is het uitgangspunt van de welbekende Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Het ´Wat gebeurde er nou eigenlijk=´werkblad is een voorbeeld van hoe CGT doorwerkt in de methode; een 5G schema met een lichte twist.

Voorbeeld van een uitlegblad.
De gedachten opsporen en onder de loep nemen, het opsporen van denkfouten en het bedenken van alternatieve verklaringen zie je terugkomen in de oefeningen en de werkbladen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

‘Het zijn je gedachten maar’ en ‘Jij bent je gedachten niet’ zijn bekende uitspraken onder ACT-therapeuten. Je gedachten niet zo serieus nemen, dat hebben we overgenomen van deze stroming.

Door een grappige betekenis te geven aan  het woord met een lading, kun je er makkelijker mee omgaan. In lijn met die gedachten, hebben de Kezen eenvoudige simplistische namen. Door je binnenwereld te vangen in een Kees-term (zoals Sipkees), kun je afstand creëren tussen je gedachten en gevoelens en jijzelf als persoon.

Je zal leren met de Butskees-methode® dat er manieren zijn om je lichaam weer tot rust te brengen, zodat Butskees naar voren kan treden. Dat je gedachten en jij niet één zijn, maar je hier afstand van kan doen.

Leegkees is er voor jou om je binnenwereld een naam te geven.

Het voorspellende brein – Peter Vermeulen

De nieuwste inzichten van Peter Vermeulen op het gebied van emotieherkenning:
“Het brein zit niet te wachten tot de zintuigen informatie over de wereld aanreiken, maar gaat voorspellen wat er gaat komen (…) Met de inzichten uit ‘het voorspellende brein’ zouden we beter kinderen laten vertrekken vanuit contexten en hen vragen om emoties in te vullen op blanco gezichten.”

Het kwartet
Een groot aantal plaatjes van het kwartet bestaan uit situaties waarin de Kezen verkeren. Zo kan je het kwartet ook gebruiken om emotieherkenning aan te leren bij kinderen die dit in aanleg lastig vinden.

Hartcoherentie technieken

Ademcoach van Uit Adem Elly van der Laan vertelt: ‘Het hart speelt een belangrijke rol in leerprocessen als je die benadert vanuit de hart-brein verbinding. De hartbrein verbinding is belangrijk voor het ontwikkelen van het emotionele brein. Een goede emotionele ontwikkeling speelt weer een belangrijke rol bij de cognitieve ontwikkeling.’

Er zijn oefeningen opgenomen die gericht zijn op het verbeteren van de hartcoherentie. Hiermee vergroot je de autonomie van het kind, doordat hij zélf iets kan doen -iets dat hij altijd bij zich heeft, zijn ademhaling- als de spanning oploopt.

Zelfdeterminatie theorie

Volgens deze theorie heeft ieder mens drie fundamentele basisbehoeften:

  • Autonomie
  • Verbondenheid
  • Competentie

De Butskees-methode vergroot het bewustzijn van de ouder, leerkracht en behandelaar op deze gebieden. Wij stellen ons voor dat er drie emmers zijn  waarvan iedere emmer een basisbehoefte is. De grootte van de emmers verschilt per persoon. En misschien ook wel per moment.

Weet jij al welke emmer bij jouw kind groot en klein is? En hoe zorg je ervoor dat aan het eind van de dag iedere emmer gevuld is?

Met name bij Neekees wordt er een groot beroep gedaan op het onderzoekend vermogen van de volwassene om de achterliggende behoefte in woorden te vertalen aan het kind. Maar ook bij de andere gevoelskezen spelen deze fundamentele basisbehoeften een rol.

Truine brain – Paul Mclean

In de uitlegbladen over het brein en de spanningsberg van de Kezen, zijn de Kezen geïntegreerd. Zij hebben werelden waar zij wonen (Butskees in de nadenkwereld; Sipkees, Booskees, Bangkees en Neekees in de gevoelswereld; Pniekees in de errorwereld).

De Butskees-methode maakt gebruik van verschillende uitlegbladen om de relatie tussen gedrag en hersenen uit te leggen aan kinderen.

Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een ‘evidence based’ methode om doelbewust gedragsverandering te beïnvloeden door middel van de juiste communicatie vanuit acceptatie, compassie en samenwerking. Op zoek naar zelfmotiverende uitspraken en ondertussen het zelfvertrouwen vergroten; klinkt goed toch!?

In het Butskees Basisboek leer je onder andere over deze technieken en nog veel!

Liefdestalen – Gary Chapman

Zijn boek ‘De vijf talen van de liefde’ is wereldwijd meer dan 11 miljoen keer verkocht. Volgens Gary Chapman zijn er vijf liefdestalen waarmee mensen hun liefde aan elkaar kunnen uiten. 

De liefdestalen zijn:

  1. Met woorden
  2. Tijd en aandacht geven
  3. Iets geven aan de ander, zoals cadeaus
  4. Iets voor een ander doen
  5. Met lichamelijke aanraking

De Butskees-methode® helpt je met onderzoeken welke taal de voorkeur heeft bij jou en bij jouw kind.