Klachtenprocedure ten aanzien van de deskundigheidsbevordering

De PPMU & de Butskees-methode doen haar uiterste best om zorgvuldig om te gaan met jouw belangen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Als dat zo is, dan horen we dat graag.

Je hebt twaalf maanden de tijd om jouw klacht in te dienen.

Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat jouw klacht ontstaat.

Als de klachten van meer persoonlijke aard zijn dan kan je het beste daar eerst met de betrokken persoon of personen over praten. Vind je het moeilijk om met de ander(en) de klacht te bespreken of lukt het niet om op die manier een oplossing te vinden, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand klachtenformulier die je kunt indienen via info@butskees.nl.

Binnen 1 week na het indienen van je klacht, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.

Binnen 30 dagen zullen we jouw klacht afhandelen. Indien deze oplossing niet tot een voor beide partijen bevredigend antwoord leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Na het invullen van dit formulier, kun je dit mailen naar: info@butskees.nl, of per post versturen naar:

De Butskees-methode

Willemstraat 47e

2411 SH Bodegraven


Download hier het klachtenformulier